És convenient
recordar…

Que l’escola és un lloc per fer amics 

  • Els alumnes tenen l’obligació d’aprendre el que se’ls ensenya a classe, però també el dret a sentir-se bé i a gaudir.
  • Un ambient positiu ajudarà alumnes i professors a establir relacions de confiança.
  • Reforçar i recompensar actituds inclusives entre els alumnes ha de ser una prioritat: tots som iguals.
  • Avui dia, el comportament digital dels menors és el reflex del seu comportament social. Conèixer-lo és fonamental. 

Que l’educació en valors també importa

  • Com a futurs adults que són, els alumnes han d’aprendre a reflexionar, dialogar, empatitzar i negociar.
  • Poder parlar amb llibertat evitarà que els temes que els preocupen es converteixin en un tabú.
  • Els professors són un model a seguir: una oportunitat perfecta per demostrar als menors que les habilitats emocionals obren portes.

Que els problemes se solucionen en equip

  • La protecció a l’escola és una prioritat. Però també una responsabilitat que incumbeix als mateixos alumnes.
  • No és possible garantir la seguretat dels menors sense la implicació i la complicitat de les seves famílies.
  • El disseny i l’ús de protocols d’actuació específics, ja siguin propis o de l’Administració, facilitarà la gestió dels conflictes més complexos.